Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Obilniny

Optimalizácia agrotechniky ovsa

03-10-2013

Vplyv hnojenia a odrody na produkčnú schopnosť pšenice letnej f. ozimná pri monokultúrnom pestovaní

03-10-2013