Úvod / Novinky

Novinky

Význam trávinno bylinných porastov v podmienkach pestovania pšenice ozimnej (Triticum aestivum)

09-02-2024
1 Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; 2 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre

Ľahší prístup vidieckych oblastí k finančným prostriedkom EÚ vďaka súboru nástrojov EÚ pre vidiek

09-02-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Agritechnica 2023: trendy v traktoroch

09-02-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Novo registrované hybridy slnečnice ročnej v roku 2023 na Slovensku

08-02-2024
ÚKSÚP – skúšobná stanica Veľké Ripňany

Efektívne hospodárenie vo výrobe krmív spočíva v systéme cirkulácie zdrojov

06-02-2024
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Ako predchádzať bakteriálnej kontaminácii semena

05-02-2024
1 Výskumné centrum AgroBioTech, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2 Ústav biotechnológie, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 3 Ústav aplikovanej biológie, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Komisia navrhuje umožniť poľnohospodárom EÚ, aby sa na jeden rok odchýlili od určitých poľnohospodárskych pravidiel

02-02-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Výzvy pro chovatele prasat v EU

01-02-2024
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Politická dohoda o jasnom označovaní a lepšom zložení medu, ovocných štiav, džemov a mlieka

01-02-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Projekt BeePro: Racionálne využívanie prípravkov na ochranu rastlín a hnojív z hľadiska ich dopadov na včely v ekosystéme

31-01-2024
(zdroj: www.beepro.sk)