Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Pôda

Vertikálne, viacvrstvové a variabilné obrábanie pôdy

16-11-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Dlhodobé hnojenie ovplyvňuje pôdnu mikroflóru, zlepšuje úrodu a prospieva pôde

30-10-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Vplyv obrábania na mikrobiálny život v pôde

13-10-2020
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
(zdroj: Naše pole 8/2020, str. 22-24)

Transfer vedecko-výskumných poznatkov do praxe – projekt Horizont 2020 „Best4Soil“

14-09-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Potreba optimalizácie obrábania pôdy v produkčnom procese poľných plodín

09-09-2020
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, regionálne pracovisko Prešov

Premenlivosť počasia v kontexte systémov obrábania pôdy

26-08-2020
NPPC – VÚRV Piešťany

Návrh manuálu zjednodušeného výpočtu dávky dusíka

06-08-2020
Nitra

Chemické vlastnosti pôdy pri striedaní plodín v systémoch ekologického a konvenčného poľnohospodárstva

23-07-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Agrorezort poskytne poľnohospodárom 110 mil. €

16-07-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Agrorezort zásadne rozširuje dostupné údaje o poľnohospodárskej pôde

07-07-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)