Novinky

Vápnenie zvyšuje biologickú aktivitu v pôde

27-11-2023
Calmit, spol. s r.o.

Správa o SPP na obdobie rokov 2023 – 2027 zdôrazňuje posun smerom k udržateľnému modelu poľnohospodárstva EÚ

27-11-2023
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Vrátia sa slovenské odrody fazule medzi našich pestovateľov?

24-11-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Výzvy pro pastevní chovy prasat

22-11-2023
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Propagácia agropotravinárskych výrobkov v EÚ a mimo nej v roku 2024

20-11-2023
(zdroj:www.ec.europa.eu)

Náklady dojných oviec v roku 2022

16-11-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2023 (č. 23802/2023)

14-11-2023
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 28/2023)

Hrdza pšenicová

14-11-2023
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby

Aplikácia BioCV BioTag pre prasnice

14-11-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Zhodnotenie vybraných aspektov prvovýroby, spracovania a spotreby mlieka a mliečnych výrobkov (v rokoch 2018 - 2021)

10-11-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre