Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Hlavné choroby slnečnice

04-10-2013

Ozdravenie a ochrana repky v skorom jarnom období

04-10-2013

Výsledky odrodových pokusov so slnečnicou

04-10-2013

Ekonomika pestovania ozimnej repky v pestovateľskom ročníku 2011/2012 na ťažkých pôdach

04-10-2013

Náklady na pestovanie slnečnice pri rôznom spôsobe obrábania pôdy

04-10-2013

Choroby zemiakov IV.

03-10-2013

Choroby zemiakov III.

03-10-2013

Choroby zemiakov II.

03-10-2013

Choroby zemiakov I.

03-10-2013

Vplyv morforegulátora na úrodu a modelovanie porastu najpestovanejších odrôd ovsa siateho v SR

03-10-2013