Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Vzchádzanie kukurice v stresových podmienkach

09-05-2014

Rozhodovanie o zámene skorosti kukurice z dôvodu oneskorenej sejby

29-04-2014

Ochrana slnečnice ročnej proti chorobám

24-04-2014
(zdroj: prispevok z konferencie DOW AGRO SCIENCES, Nitra 17.1.2014)

Pestovanie kukurice dvojriadkovou metódou

08-04-2014
(zdroj: Marka Jeschke “Twin Row Corn Production”)

Stanovenie ťažkých kovov v listoch viniča hroznorodého

03-04-2014

Liečivé rastliny z priamej sejby

31-03-2014

Inokulácia osiva ako súčasť pestovania strukovín

31-03-2014

Príprava pôdy pod hrach siaty

31-03-2014

Ochrana porastov strukovín proti burinám

31-03-2014

Biologické odbourání kyselin

31-03-2014