Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Zmena klímy

Extrémne poveternostné podmienky a klimatické zmeny predstavujú výrazný vplyv na produkciu pšenice

06-07-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, European Commission, Joint Research Centre)

Ovocnářství a vinařství střední Evropy v kontextu měnícího se klimatu

07-03-2017
Mendelova univerzita v Brně, Ústav agrosystémů a bioklimatologie
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2016, str. 28-29)

Udržateľné poľnohospodárstvo a biodiverzita

09-01-2017
(zdroj: www.fao.org)

Vplyv zmeny klímy na poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť

07-12-2016
(zdroj: www.fao.org)