Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ošípané

Ošípané

Africký mor ošípaných (vývoj situácie v Európe, riziká pre Slovensko - opatrenia)

23-05-2019
(www.svps.sk)

Africký mor ošípaných aktuálne

13-03-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

01-02-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Agrorezort sprísňuje preventívne opatrenia proti africkému moru ošípaných

18-01-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Domáca zabíjačka podlieha pravidlám, ľahostajní chovatelia hazardujú so zdravím

07-01-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Európska komisia odobrala Slovensku výnimku z povinnosti registrácie chovu ošípaných, kde sa chová len jedna ošípaná

22-11-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Ekonomická dôležitosť znakov ošípaných v systéme trojplemenného kríženia

05-11-2018
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha-Uhříněves

Vplyv vysokých teplôt na produkčné parametre ošípaných

10-09-2018
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra špeciálnej zootechniky; 2 Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Probiotické aditíva ako modulátory črevnej mikroflóry prasiat

26-03-2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Reprodukčný index ošípaných

28-02-2018
VÚŽV v. v. i., Praha-Uhříněves
(zdroj: Roľnícke noviny 2/2018, str. 21)