Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Ovocie

Zabudnutý strom jarabina oskorušová

06-06-2018
MENDELU- Zahradnická fakulta, Ústav ovocinárstva ZF – doktorand Lednice ČR

Overenie účinnosti vybraných prípravkov proti nosánikovitým škodcom na ovocných plodinách

17-05-2018
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářsky Holovousy s.r.o.
(zdroj: Sady a vinice 1/2018, str. 14-16)

Výskyt borievok na trvalom trávnom poraste

22-01-2018
NPPC – VÚTPHP Banská Bystrica

Nové trendy a smery šľachtenia broskýň vo svete

18-01-2018
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Dulovec japonský

03-11-2017
1KORA – záhrada s.r.o Žilina; 2Kohaplant, spol. s r.o. Levice

Jablkám sa na Slovensku darí, v registri je zapísaných 150 odrôd

23-10-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Perspektívny sortiment čerešní a višní vhodný do sadov

18-07-2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Smerovanie šľachtenia marhúľ vo svete. Vrátia sa marhule do našich sadov?

06-06-2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
(zdroj: Sady a vinice 1/2017, str. 15-17)

Národný monitorovací program 2016 v sadoch a vinohradoch

03-05-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Novinky v sortimente rakytníka

21-03-2017
Kohaplant, spol. s r.o. Levice
(zdroj: Sady a vinice, 5-6/2016, str. 20-22)