Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Upozornenie na prvý výskyt vírusu kučeravosti listov rajčiaka New Delhi (Tomato leaf curl New Delhi virus) v podmienkach Slovenska

14-09-2022
ÚKSÚP v Bratislave

Ochrana pšenice proti listovým chorobám

10-08-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín, Ústav agronomických vied

Nové pravidlá na zníženie rizika a používania pesticídov v EÚ

24-06-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Nosatci v sadech

04-05-2022
Zemcheba s.r.o. Chelčice

Zmeny v spektre burín

25-04-2022
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha – Ruzyně

Význam základných látok v ochrane rastlín a ich najnovšie rozšírenie

06-04-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Rozšírenie použitia doteraz schválených základných látok

21-03-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Kvetovka jabloňová

18-03-2022
ÚKSÚP – OOR

Upozornenie na prvý výskyt zlatého žltnutia viniča (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) v podmienkach Slovenska

14-03-2022
ÚKSÚP – OOR

Vlnačka hrušková

10-03-2022
ÚKSÚP – OOR