Úvod / Novinky

Novinky

Škodcovia poľných plodín a zeleniny na začiatku jari

16-02-2024
ECOPHYTA, s. r. o., Nitra

Molička cesnaková

15-02-2024
ÚKSÚP – OOR

Jarné obilniny – obrábanie pôdy a zakladanie porastov jačmeňa siateho jarného a pšenice letnej formy jarnej

14-02-2024
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch

Porovnanie technológií rôznych spôsobov obrábania pôdy v dlhodobom stacionárnom pokuse

13-02-2024
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch

Význam trávinno bylinných porastov v podmienkach pestovania pšenice ozimnej (Triticum aestivum)

09-02-2024
1 Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; 2 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre

Ľahší prístup vidieckych oblastí k finančným prostriedkom EÚ vďaka súboru nástrojov EÚ pre vidiek

09-02-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Agritechnica 2023: trendy v traktoroch

09-02-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Novo registrované hybridy slnečnice ročnej v roku 2023 na Slovensku

08-02-2024
ÚKSÚP – skúšobná stanica Veľké Ripňany

Efektívne hospodárenie vo výrobe krmív spočíva v systéme cirkulácie zdrojov

06-02-2024
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Ako predchádzať bakteriálnej kontaminácii semena

05-02-2024
1 Výskumné centrum AgroBioTech, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2 Ústav biotechnológie, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 3 Ústav aplikovanej biológie, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre