Novinky

Usmernenie MPRV SR k ustanoveniam NV SR č. 3/2023 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu SPP v znení NV SR č.407/2023 Z.z.

14-12-2023
(zdroj: www.mpsr.sk)

Poľnohospodársky výhľad EÚ na roky 2023 – 35

14-12-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Digitálna transformácia: Dlhodobý vplyv na poľnohospodárov a vidiecke komunity v EÚ

11-12-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Požadavky EU na ustájení prasat

11-12-2023
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Komisia prijala usmernenia k dohodám o udržateľnosti v poľnohospodárstve

11-12-2023
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Využitie prirodzených vlastností vápenatých materiálov v živočíšnej výrobe

08-12-2023
Calmit, spol. s r.o.

Minimalizácia a technológie presného poľnohospodárstva

05-12-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta

Stav pôdnej úrodnosti Slovenska očami katastrálnych území

04-12-2023
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Odbor pôdy a hnojív

Obchod s agropotravinami v EÚ zostal v lete 2023 stabilný

30-11-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Choroby obilnín v roku 2023

29-11-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre