Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

Hovädzí dobytok

Zásady efektívnych programov riadenej reprodukcie dojníc

03-09-2019
Mikrop Slovensko

Slabšia kondícia dojníc negatívne ovplyvňuje zdravie paznechtov

18-07-2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Mimoriadne núdzové opatrenie pre všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí v mieste určenia prijímajú zásielky hovädzieho mäsa pôvodom z Poľskej republiky

04-03-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Kotercové ustajnenie pre dobytok

26-02-2019
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

"Malé" detaily, ktoré znamenajú veľké zmeny v úspešnom odchove teliat

22-02-2019
špeciálny poradca SCHAUMANN SLOVENSKO, súkromný veterinárny lekár

Technologicko-chovateľské postupy pre agrolesnícke systémy chovu hovädzieho dobytka

08-01-2019
NPPC – VÚŽV Nitra

Výživa: jeden z najdôležitejších faktorov zdravia

07-11-2018
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Odbor výživy

Technologicko-chovateľské postupy pre jednotlivé systémy chovu dojčiacich kráv

31-10-2018
NPPC – VÚŽV Nitra
(zdroj: Slovenský chov, júl - august 2018, str. 26-28)

Jsou i další možnosti investic do stájových objektů než novostavby

06-07-2018
Praha Uhříněves

Vysoká teplota zvyšuje podiel státia kráv

21-06-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com, American Society of Animal Science)