Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Vinič a víno

Výzva pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019

13-09-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Rozhodujúce parametre drevených sudov pre výrobu "barrique" vín

31-05-2018
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre

Lienková pachuť vo víne ("ladybird taint", lady bug taint - LBT)

09-03-2018
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Birzotvorné kvasinky a ich výskyt vo vínach

16-01-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Aplikace minerálních hnojiv ve vinicích pomocí vhodné techniky

09-10-2017
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky, Lednice

Manažment obsahu organických kyselín v hrozne, mušte a víne

01-06-2017
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre
(zdroj: Vinič a víno 6/2016, príloha str. 6-8)

Národný monitorovací program 2016 v sadoch a vinohradoch

03-05-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Hnojení vinic po výsadbě – 2. část

17-03-2017
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Ovocnářství a vinařství střední Evropy v kontextu měnícího se klimatu

07-03-2017
Mendelova univerzita v Brně, Ústav agrosystémů a bioklimatologie
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2016, str. 28-29)

Hnojení vinic po výsadbě – 1. část

28-09-2016
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně