Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Vinič a víno

Současný stav a trendy v oblasti ochrany vinic před ptactvem

13-01-2021
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky

Minister Mičovský: Slovenskí vinohradníci a vinári si zaslúžia lepšie podmienky

26-11-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Kontrola geografických označení vína vo vinárskom sektore

11-11-2020
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Diverzita kvasiniek u odrody Rulandské šedé zo Šintavského regiónu v roku 2018

10-11-2020
NPPC - Výskumný ústav potravinársky

Politika EÚ v oblasti vína prispieva k zachovaniu dobrého mena a konkurencieschopnosti vína z EÚ

27-10-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Stanovenie fenolických látok vo víne

10-09-2020
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Izotopové zloženie stroncia vo vínach niektorých slovenských producentov

22-06-2020
1 emeritovaní pracovníci ŠGÚDŠ Bratislava, 2 ŠGÚDŠ, GAL Spišská Nová Ves
(zdroj: Vinič a víno 2/2020, str. 57-60)

Infekčný cyklus a príznaky čiernej hniloby viniča

02-06-2020
1Eco-IPROVIN Slovakia, 2NPPC - Výskumný ústav potravinársky

Fytoplazmové žloutnutí a červenání listů – podmínky, výskyt a možnosti prevence

12-03-2020
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Slnečný úpal viniča – teplo a sucho

11-03-2020
1 Vinohrady nad Váhom; 2 SPU v Nitre, Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2019, str. 42-45)