Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Kontrola akosti osív kukurice

04-12-2020
RWA SLOVAKIA

Aktuálne problémy slovenského lúkarstva a pasienkarstva

30-11-2020
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva v Banskej Bystrici

Skladovanie hospodárskych hnojív

19-10-2020
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Fenotypovanie plodín – trend pre zvyšovanie rastlinnej produkcie a potravinovej bezpečnosti v 21. storočí

23-09-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra fyziológie rastlín, FAPZ

Ako zvýšiť diverzitu poľnohospodárskeho prostredia? Chcete podporiť poľovnú zver? Skúste biopásy!

16-09-2020
1 SPU v Nitre - Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov FAPZ; 2 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Efektivita obhospodarovania dočasnej siatej lúky

29-07-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov FAPZ

Vplyv dávok biokalu na zloženie trávneho porastu

17-07-2020
NPPC- Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica

Mimokoreňová výživa a stimulácia – nevyhnutnosť aj v tomto roku

28-05-2020
PARTNER – vetagro, s. r. o

Fosforečné hnojenie vo výžive trávnych porastov

27-05-2020
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Príprava trávneho porastu v jarnom období

11-05-2020
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva