Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (II.)

08-12-2021
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (I.)

02-12-2021
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Najvýznamnejšie choroby a škodcovia liečivých rastlín z čeľade Lamiaceae – mäta pieporná

08-11-2021
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Upozornenie na výskyt karanténneho vírusu krúžkovitosti tabaku (Tobacco ringspot virus)

26-10-2021
ÚKSÚP-OOR

Súčasťou ochrany rastlín môže byť aj pozberové mulčovanie

27-09-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ochrana proti houbovým chorobám meruněk

20-09-2021
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.

Karanténne vrtivky na orechoch

20-08-2021
ÚKSÚP-OOR Topoľčany

Výskyt invazního plevele Cyperus esculentus L. v ČR

12-08-2021
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Precízne poľnohospodárstvo v systéme ochrany rastlín

21-07-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Aplikačné zariadenia sú jedným z rozhodujúcich faktorov správnej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín

19-07-2021
Slovenská rastlinolekárska spoločnosť