Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Hospodársky významné hubové ochorenia ovocných drevín 1

05-04-2023
ÚKSÚP - Odbor kontroly ochrany rastlín Topoľčany

Vhodnosť výberu metodiky zberu na stanovenie diverzity a abundancie cikád (Cicadellidae, Cixiidae) vo viniciach

27-03-2023
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 Víno Chudý, s.r.o Vinohrady nad Váhom; 3 SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Hospodársky významné buriny

22-03-2023
ÚKSÚP-Odbor kontroly ochrany rastlín Topoľčany
(zdroj: Naše pole 3/2023, str. 50-53)

Glejovka americká (Asclepias syriaca L.)

21-03-2023
Agrofert o. z. Agrochémia

Používanie menšieho množstva chemických pesticídov: Európska komisia zverejňuje súbor osvedčených postupov

03-03-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Chitozán – základná látka schválená v roku 2022

20-02-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Ústav agroekológie Michalovce

Ambrózia palinolistá

17-02-2023
Agrofert o. z. Agrochémia

Fuzariózy kukurice

07-02-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ochrana broskvoní a meruněk v ekologické produkci

17-01-2023
BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

Expanzívne buriny I.

05-01-2023
Agrofert o. z. Agrochémia