Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Expanzívne buriny I.

05-01-2023
Agrofert o. z. Agrochémia

Stromárka orechová (Panaphis juglandis, syn. Callaphis juglandis)

06-12-2022
ÚKSÚP – OOR

Mora bavlníková (Helicoverpa armigera)

29-11-2022
ÚKSÚP – OOR

Koletotrichová hniloba višní

26-10-2022
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.

Garella musculana - škodca orechov

19-10-2022
ÚKSÚP – OOR

Výdavky na prevenciu biologických invázií sú oveľa nižšie ako náklady na odstraňovanie environmentálnych škôd

06-10-2022
(zdroj: www.environment.ec.europa.eu)

Upozornenie na prvý výskyt vírusu kučeravosti listov rajčiaka New Delhi (Tomato leaf curl New Delhi virus) v podmienkach Slovenska

14-09-2022
ÚKSÚP v Bratislave

Ochrana pšenice proti listovým chorobám

10-08-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín, Ústav agronomických vied

Nové pravidlá na zníženie rizika a používania pesticídov v EÚ

24-06-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Nosatci v sadech

04-05-2022
Zemcheba s.r.o. Chelčice