Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Pôda

Príprava pôdy na jar, sejba, eliminácia sucha

03-03-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Aká je skutočná hodnota pôdy?
Ekosystémové služby poľnohospodársky využívaných pôd (2 – Regulačné ekosystémové služby)

20-01-2022
1 NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Regionálne pracovisko Banská Bystrica; 2 Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická fakulta

Technológie obrábania pôdy ako súčasť protieróznych opatrení

17-01-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Zoznam certifikovaných hnojív a vzájomne uznaných hnojív

11-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 34/2021)

Zmeny pôdnej reakcie a obsahu makroživín v ornej pôde Slovenska

31-12-2021
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Aká je skutočná hodnota pôdy?
Ekosystémové služby poľnohospodársky využívaných pôd (časť 1 – Produkčné ekosystémové služby)

10-11-2021
1 NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Regionálne pracovisko Banská Bystrica; 2 Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická fakulta

Technológie obrábania pôdy v jesennom období

03-11-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Stav půdy ovlivňuje vodní režim v půdě a stabilní výnosy

08-07-2021
1 Zemědělský výzkum spol. s r. o., Troubsko; 2 Biopratex s.r.o., Prešov; 3 Elita semenářská a.s.

Uhlík je palivem pro život v půde

23-06-2021
1 Zemědělský výzkum spol. s r. o., Troubsko; 2 Biopratex s. r. o.

Nasýtenosť pôdy vodou na Slovensku

21-06-2021
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava
(zdroj: Naše pole 5/2021, str. 64-66)