Novinky

Prínos strategických plánov SPP k dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti EÚ

22-09-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Alternatívne systémy pohonu poľnohospodárskych strojov

22-09-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

FAO: Veda, technológie a inovácie sú kľúčom k transformácii agropotravinárskych systémov

21-09-2023
(zdroj: www.fao.org)

Dopady klimatických zmien pri pestovaní zemiakov pociťujeme aj v roku 2023

21-09-2023
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Skúšobná stanica Spišská Belá

Samohybné zberacie rezačky – trendy vývoja

19-09-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Škody spôsobené vranami, čajkami, holubmi už vieme znížiť: aké je riešenie?

14-09-2023
bioTomal, s.r.o.

Technika a technológie aplikácie organických hnojív

13-09-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Signalizácia v ochrane rastlín – 24/2023

12-09-2023
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Nové poznatky o mastných kyselinách kukuričnej siláže a ich vplyv na funkciu bachora

11-09-2023
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 08.09.2023 - 15.09.2023

08-09-2023