.

Novinky

Európska komisia schválila slovenský Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 – 2027

24-11-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Implementácia programu EÚ pre školské ovocie, zeleninu a mlieko ovplyvnená pandémiou Covid

24-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Slovenská mliečna rieka vysychá...

23-11-2022
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Nitra

Draslík, vápnik, horčík a síra v pôde a v rastline

23-11-2022

Komisia schválila strategické plány SPP Nemecka, Grécka a Litvy

22-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Vápnik – motor pôdnej úrodnosti

22-11-2022
1 NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, pracovisko Prešov; 2 Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove

Ustanovujúce zasadnutie Asociácie výrobcov organických hnojív

22-11-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Komisia zverejnila najnovšie prognózy produkcie a obchodu s kŕmnymi bielkovinami v EÚ

21-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Komisia schválila strategické plány SPP Estónska a Lotyšska

16-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Reakcie odrôd zemiakov na doterajší priebeh počasia počas vegetácie a charakteristika novo-preskúšaných odrôd zemiaka

16-11-2022
ÚKSÚP – Spišská Belá