Novinky

Dlhodobý pokles výroby kŕmnych zmesí a jej dopad na úroveň živočíšnej výroby

30-01-2023
Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností
(zdroj: Roľnícke noviny 1/2023, str. 11-12)

Spoznávanie regiónov EÚ: Európska komisia spúšťa vidiecke observatórium

30-01-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Vestník MPRV SR - Oznámenie MPRV SR - výška podpôr na neprojektové opatrenia

27-01-2023

Vestník MPRV SR - Oznámenie MPRV SR o zverejnení zoznamu katastrálnych území zaradených do oblastí s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami

27-01-2023

Hnačka u teliat: Miešanie elektrolytov v mlieku alebo vode?

26-01-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Slovenský chov, november/2022, str. 21-22)

Komisia zintenzívňuje opatrenia zamerané na opeľovače

25-01-2023
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Desať rokov ekologického poľnohospodárstva v EÚ

25-01-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Konštrukcia a účinnosť prevodoviek traktorov

23-01-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Jarné obilniny - zakladanie porastov jačmeňa siateho jarného a pšenice letnej formy jarnej pri rôznom obrábaní pôdy

20-01-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Výzvu pre poľnohospodárov navyšujeme o 106 miliónov EUR

19-01-2023
(zdroj: www.mpsr.sk)