Úvod / Živočíšna výroba / Informácie

Informácie

Rýchly genetický pokrok pomocou genomiky

25-10-2013
Zdroj: Slovenský chov, august 2013, str. 18-20

Flexobazény, lagúny, miešacie systémy, kalové čerpadlá

17-10-2013

Vnútorná klíma poľnohospodárskych objektov 2013 - pozvánka na sprievodnú vedecko-odbornú konferenciu poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu AGROKOMPLEX 2013 v Nitre

17-10-2013

Vplyv podávania probiotík na úžitkové parametre prepelice japonskej

17-10-2013

Kvalita ľahkých a ťažkých jatočných jahniat posudzovaná na základe spektra mastných kyselín intramuskulárneho tuku

16-10-2013

Nutričná stabilizácia jahniat v kritických fázach rastu

16-10-2013

Súčasná úroveň chovu ošípaných v Slovenskej republike

09-10-2013

Perspektívy ultrazvukovej metódy a počítačovej analýzy obrazu pri odhade podielu intramuskulárneho tuku vo svalovine ošípaných

09-10-2013

Čo je potrebné uplatňovať vo výžive geneticky hodnotného hovädzieho dobytka

09-10-2013
(Zdroj: Slovenský chov apríl 2013)

Genetická diverzita Pinzgauského plemena na Slovensku

09-10-2013
(Zdroj: Slovenský chov február 2013)