Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Rôzne

Rôzne

Zlepšenie ochrany zvierat - jasné pravidlá na používanie veterinárnych prípravkov a pomôcok

22-09-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Génová banka živočíšnych genetických zdrojov

19-09-2017
1 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovská 2, 951 41 Lužianky; 2 SPU v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Tr. Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra

Zaobchádzanie so špecifickými druhmi hospodárskych zvierat počas tepelného stresu

04-08-2017
(zdroj: www.agriculture.vic.gov.au)

Pravidlá starostlivosti o hospodárske zvieratá počas vysokých teplôt

04-08-2017
(zdroj: www.agriculture.vic.gov.au)

Podpora chovateľov dojníc a prasníc

10-07-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny a ošípaných

24-02-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Prvá karanténna stanica pre zvieratá na Slovensku

23-01-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Environmentálne aspekty v chove hospodárskych zvierat

07-10-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárke centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Asanácia chovateľských priestorov – dôležitá súčasť úspešného chovu zvierat

25-11-2015
odborný poradca VVS SK pre hygienu dojenia a ustajnenia
(zdroj: Slovenský chov 4/2015, str. 26 a 5/2015 str. 28 a 30)

Zmeny v označovaní pôvodu mäsa by mohli zvýšiť dopyt po domácich produktoch

20-11-2015
1NPPC – VÚŽV Nitra; 2Únia hydinárov Slovenska
(zdroj: Slovenský chov, máj 2015, str. 20-21)