Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ovce

Ovce

Ekonomické aspekty chovu dojných oviec

12-11-2013
(zdroj: Roľnícke noviny č. 40/2013)

Kvalita ľahkých a ťažkých jatočných jahniat posudzovaná na základe spektra mastných kyselín intramuskulárneho tuku

16-10-2013

Nutričná stabilizácia jahniat v kritických fázach rastu

16-10-2013