Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ovce

Ovce

Základom ekonomiky chovu oviec je zdravý jedinec

02-07-2014
Slovenský CHOV
(zdroj: Slovenský chov, február 2014, str. 42-43)

Ekonomické aspekty chovu dojných oviec

12-11-2013
(zdroj: Roľnícke noviny č. 40/2013)

Kvalita ľahkých a ťažkých jatočných jahniat posudzovaná na základe spektra mastných kyselín intramuskulárneho tuku

16-10-2013

Nutričná stabilizácia jahniat v kritických fázach rastu

16-10-2013