Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ošípané

Ošípané

Produkce vepřového masa v roce 2021

19-04-2021
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Stratégia pre krajiny postihnuté africkým morom ošípaných

05-03-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Podiel svaloviny ošípaných sa zvýšil a dosahuje špičkovú úroveň, avšak kvalita dovezeného bravčového ostáva problematická

17-02-2021
1 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 MPRV SR, Bratislava
(zdroj: Slovenský chov október 2020, str. 32-34)

Prasečí průmysl uprostřed pandemie

12-02-2021
blog: http://infopigs.blogspot.cz/

Africký mor ošípaných už aj v Gelnici

26-01-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Zlepšenie poodstavových parametrov prasiat po príjme probiotického aditíva v prevádzkových podmienkach

03-12-2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra výživy a chovu zvierat

Chov plemenných kanců

25-11-2020
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha, Oddělení chovu prasat Kostelec nad Orlicí

Africký mor ošípaných sa rozšíril do okresu Sabinov

20-11-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Koncepcia zabezpečenia 80% sebestačnosti Slovenska v produkcii bravčového mäsa

02-11-2020
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Ing. Vojtech Brestenský, CSc. NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre; Ing. Helena Patasiová, AKS Dunajská Streda; Ing. Andrea Nemethová, DAN-SLOVAKIA AGRAR, V. Meder

Manažment bielkovinovej výživy vo výkrme ošípaných

20-10-2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra výživy a chovu zvierat