Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Vinič a víno

Zhodnotenie súčasného stavu, potenciálu a perspektív komodity hrozno a víno na Slovensku

15-04-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI

Dynamika pôdnej reakcie a obsahu makroživín v pôdnych vzorkách viníc a ovocných sadov SR

26-01-2021
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Odbor pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2020, str. 18-21)

Význam teplotních poměrů ve vinici pro révu vinnou

22-01-2021
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Efektívny projekt CLIM VINO

15-01-2021
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
(zdroj: Vinič a víno 6/2020, str. 192-193)

Současný stav a trendy v oblasti ochrany vinic před ptactvem

13-01-2021
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky

Minister Mičovský: Slovenskí vinohradníci a vinári si zaslúžia lepšie podmienky

26-11-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Kontrola geografických označení vína vo vinárskom sektore

11-11-2020
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Diverzita kvasiniek u odrody Rulandské šedé zo Šintavského regiónu v roku 2018

10-11-2020
NPPC - Výskumný ústav potravinársky

Politika EÚ v oblasti vína prispieva k zachovaniu dobrého mena a konkurencieschopnosti vína z EÚ

27-10-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Stanovenie fenolických látok vo víne

10-09-2020
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave