Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Obilniny

Čo bráni tomu, aby malo Slovensko dostatok sladovníckeho jačmeňa?

14-10-2020
Združenie pestovateľov obilnín

Technológie hnojenia pšenice ozimnej

29-09-2020
NPPC - VÚRV Piešťany

Vplyv rôzneho podielu obilnín v osevnom postupe na úrodu zrna a aktuálna zaburinenosť pšenice letnej formy ozimnej

17-06-2020
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Ekonomická efektívnosť pestovania kukurice na zrno v podmienkach SR

09-06-2020
NPPC – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Fuzarióza klasov pšenice opäť aktuálna

25-05-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Málo mrazu – veľa chorôb?

14-05-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Vplyv zmeny klímy na úrodu a bielkovinovú skladbu pšenice

12-03-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Jačmeň siaty jarný, pšenica letná forma jarná a rôzne obrábanie pôdy

04-03-2020
NPPC – VÚRV Piešťany

Pestovanie moháru talianskeho (Setaria italica (L.) P. Beauv.) a ekonomika jeho pestovania na zrno

11-06-2019
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Nezabúdajme na choroby bázy stebla

10-05-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, katedra ochrany rastlín