Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Odborné publikácie

Pragmatické prístupy k označovaniu oviec a kôz

14-01-2015
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p., Bratislava

Pragmatické prístupy k označovaniu ošípaných

14-01-2015
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p., Bratislava

Pragmatické prístupy k označovaniu hovädzieho dobytka

21-11-2014
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p., Bratislava

Pestovanie a legislatíva GMR a ich zhodnocovanie vo výrobe potravín v SR

21-11-2014
Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava, FPV, Katedra biotechnológie

Nové štandardy EÚ pri výrobe krmív

21-11-2014
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Manipulácia a skladovanie hospodárskych hnojív

05-11-2014
Centrum výskumu živočíšnej výroby - NPPC, Nitra

Informačný deň pre potravinárov

05-11-2014
zborník príspevkov - Nitra, 2010

Informácie pre predajcov a používateľov prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

05-11-2014
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Hospodárenie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe

05-11-2014
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Hospodárenie na pôde v zraniteľných oblastiach

05-11-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre