Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Rhagoletis cingulata

03-02-2022
ÚKSÚP – OOR

Rhagoletis fausta

01-02-2022
ÚKSÚP – OOR

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (VI.)

25-01-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (V.)

17-01-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárskej, záhradníckej i ovocinárskej výrobe (IV.)

14-01-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Regulovaní nekaranténni škodcovia únie na zemiakoch

12-01-2022
ÚKSÚP-Odbor ochrany rastlín Topoľčany

Rakovina zemiakov

07-01-2022
ÚKSÚP-Odbor ochrany rastlín Topoľčany

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (III.)

04-01-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Vírusy v ovocných sadoch a vinohradoch

04-01-2022
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Údržba aplikačných zariadení

15-12-2021