Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Pôda

Komisia konzultuje s občanmi a zainteresovanými stranami možný zákon EÚ o zdraví pôdy

26-08-2022
(zdroj: www.environment.ec.europa.eu)

Dynamika sledovaných agrochemických parametrov poľnohospodárskej pôdy v Slovenskej republike

19-08-2022
ÚKSÚP Bratislava, Odbor pôdy a hnojív

Pestovateľské systémy obrábania pôdy

01-06-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Sekvestrácia pôdneho organického uhlíka na poľnohospodárskej pôde

31-05-2022
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Štúdia FaST Navigator identifikuje modely potrebné na poskytovanie presného poradenstva o používaní hnojív

26-05-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Vzťah medzi úrodnosťou pôdy a uplatňovaním redukovaného obrábania pôdy

03-05-2022
NPPC - – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Kvalitatívna papierová chromatografia ako nástroj na sledovanie stavu pôdy

29-04-2022
(zdroj: Sady a vinice 2/2022, str. 46-48)

Aplikačná technika v chemickej ochrane a vo výžive porastov

12-04-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Aká je skutočná hodnota pôdy?
Ekosystémové služby poľnohospodársky využívaných pôd (časť 3 – Kultúrne ekosystémové služby)

25-03-2022
1 NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Regionálne pracovisko Banská Bystrica; 2 Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická fakulta

Vplyv spôsobov obrábania pôdy na jej kvalitu

11-03-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce