Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Legislatíva, dotácie

Oznámenie MPRV SR o sumách sadzieb oddelených priamych platieb na rok 2021

11-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 32/2021)

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2021

11-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 30/2021)

Dodatok č. 1 k SMERNICI MPRV SR č. 7927/2021-750, ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s lesným a ostatným majetkom vo vlastníctve štátu

11-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 28/2021)

Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 8730/2021-340 o zabezpečení procesu poskytovania národných podpôr zo dňa 24. augusta 2021

11-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 23/2021)

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb prechodných vnútroštátnych platieb na rok 2021 (č. 15729/2021)

10-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 19/2021)

S M E R N I C A Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 7927/2021-750, ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s lesným a ostatným majetkom vo vlastníctve štátu

10-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 17/2021)

VLČAN: S pomocou informácií od poľnohospodárov im zjednodušíme čerpanie eurofondov

28-09-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Na vidieku záleží – 285 miliónov EUR navyše zo štátneho rozpočtu pre pôdohospodárov

22-07-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Legislatíva a kontrola klasifikácie jatočne opracovaných tiel HD v EÚ a SR

07-07-2021
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 MPRV SR
(zdroj: Slovenský chov máj 2021, str. 20-21)

Na rozvoj vidieka vyčlenil agrorezort ďalších 40 miliónov eur

07-06-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)