Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Ekologické poľnohospodárstvo

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (I.)

02-12-2021
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Ekologická poľnohospodárska výroba v ovocných sadoch a vinohradoch v Slovenskej republike

30-09-2021
ÚKSÚP v Bratislave, Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby

Deň ekologických potravín EÚ

28-09-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Predbežná informácia a podklad pre konzultácie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z.

24-09-2021

Ochranárske poľnohospodárstvo ako systém na zlepšenie ekosystémových služieb – štúdia (abstrakt)

30-07-2021
(zdroj: www.mdpi.com)

Minister Vlčan považuje prechod z konvenčného pestovania k ekologickej výrobe za správny a potrebný krok

22-07-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Ambiciózne požiadavky na ekologické poľnohospodárstvo môžu viesť k vyšším environmentálnym výhodám

20-07-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Zelená infraštruktúra a ekologická stabilita poľnohospodárskej krajiny

19-07-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, FAPZ

EÚ doviezla v roku 2020 o niečo menej ekologických agropotravinárskych výrobkov

10-06-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Ekologická poľnohospodárska výroba v podmienkach Slovenskej republiky

20-05-2021
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave