Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2023-2027 / Informácie a správy

Informácie a správy

Národná stratégia SR pre operačné programy organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny na roky 2022 – 2025

05-09-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Komisia navrhla dočasnú krátkodobú výnimku z niektorých pravidiel poľnohospodárskej politiky s cieľom zvýšiť produkciu obilnín

25-07-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia navrhuje zber environmentálnych a sociálnych údajov v európskych poľnohospodárskych podnikoch

23-06-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Vďaka Spoločnej poľnohospodárskej politike bolo v rokoch 2014 – 2020 realizovaných viac školiacich, poradenských a inovačných projektov pre poľnohospodárov EÚ

17-05-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Nová štúdia odhaľuje, ako SPP prispieva k welfare zvierat a zníženiu používania antimikrobiálnych látok

12-05-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Strategický plán - boj o zdroje na prežitie

22-04-2022
RPPK Bratislava

Vláda Slovenskej republiky schválila Strategický plán (SP) Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky 2023-2027

11-02-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

SPP prispieva k vyváženému rozvoju vidieckych oblastí EÚ

03-01-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

686 miliónov EUR, ktoré sa majú vrátiť európskym poľnohospodárom

08-12-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Intervenčná stratégia - časť druhá: Bude slovenské poľnohospodárstvo konkurencieschopné?

12-07-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre