Novinky

Globálne ceny potravín v januári ďalej klesali

16-02-2023
(zdroj: www.fao.org)

Sója – zaujímavá plodina aj pre Slovensko

13-02-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Skúsenosti s pestovaním maku v r. 2022

09-02-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš

Fuzariózy kukurice

07-02-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vestník MPRV SR č. 4

06-02-2023

Potenciál rastlín rastúcich na Slovensku na zníženie príznakov z nachladnutia a chrípky

03-02-2023
NPPC - Výskumný ústav potravinársky

Load sensing znižuje straty výkonu

03-02-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Problematika napájení vodou u telat v období mléčné výživy

01-02-2023
1 VÚŽV, v. v. i., Praha - Uhříněves; 2 Česká zemědělská univerzita v Praze; 3 Mikrop Čebín, a. s.
(zdroj: Náš chov, 11/2022, str. 58-61)

Vestník MPRV SR č. 3 - Oznámenie MPRV SR o zverejnení zoznamu účinných látok a zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú zakázané pri šetrnom hospodárení

31-01-2023

Nie je seno ako seno

31-01-2023
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Středoevropský institut ekologie zvěře Brno, Wien, Nitra