Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 14/2018 - Ošetrenie obilnín počas steblovania

07-06-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín - 13/2018 - Ochrana ozimných obilnín proti steblolamu

23-05-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín - 12/2018 - Blyskáčik na repke olejke

15-05-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 11/2018 - Jarné škodce repky

09-05-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 10/2018 - Regenerácia a regulácia ozimných obilnín a repky

04-05-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 9/2018 - Pomocné prípravky

30-04-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 8/2018 - Stimulátory a regulátory rastu

25-04-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 7/2018 - Ošetrovanie zemiakovej sadby

19-04-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 6/2018 - Morenie osiva repy

12-04-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 5/2018 - Morenie osiva jarných olejnín

04-04-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany