Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Rôzne

Rôzne

Pasenie zvierat v ekologickom systéme hospodárenia

07-05-2019
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva

Význam strukovín a pseudoobilovín vo výžive zvierat

13-03-2019
1 Katedra biológie, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Komárno; 2 Odbor výživy, NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 3 Komárno

Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania žiadostí na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2019

05-02-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Temperament hospodárskych zvierat

03-12-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Katedra špeciálnej zootechniky

Pôdohospodárska platobná agentúra už vyplatila chovateľom viac ako 4,6 milióna eur

17-09-2018
(www.mpsr.sk)

Od prvého septembra nadobúda účinnosť novela zákona o veterinárnej starostlivosti - zviera už nie je vec

04-09-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Agrorezort otvoril druhú karanténnu stanicu, dočasný domov v nej nájde stovka zvierat

20-06-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Zviera už nie je vec! Schválená novela zákona o veterinárnej starostlivosti

28-05-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Kvalita krmív pre živočíšnu produkciu

12-03-2018
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky zvierat v roku 2017

23-11-2017
(zdroj: www.apa.sk)