Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

Hovädzí dobytok

Bavlník, zázračné krmivo pre dojnice?

26-05-2022
MIKROP, a. s., Čebín
(zdroj: Slovenský chov apríl/2022, str. 38-39)

Kryokonzervácia vajíčok a oplodnenie in vitro u hovädzieho dobytka ako nástroje pre účely Banky živočíšnych genetických zdrojov

23-03-2022
1 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre; 2 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra; 3 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Faktory mající vliv na hygienickou kvalitu syrového mléka

09-03-2022
Veterinární univerzita Brno
(zdroj: Roľnícke noviny 2/2022, str. 16-17)

Spôsoby kŕmenia HD, kŕmne zariadenia a miešacie kŕmne vozy

23-02-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Péče o dojnice na dojírnách a v systémech využívající roboty

22-02-2022
Ústav ochrany zvířat, welfare a veřejného veterinárního lékařství, FVHE VFU Brno

Zásady výživy jalovíc

28-09-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Nutričné zloženie mliečneho tuku dojníc na pastve

17-08-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Ústav systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov

Legislatíva a kontrola klasifikácie jatočne opracovaných tiel HD v EÚ a SR

07-07-2021
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 MPRV SR
(zdroj: Slovenský chov máj 2021, str. 20-21)

Kvalita pasienkových porastov v chove dojníc

02-07-2021
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Teľnosť kráv pod kontrolou!

25-03-2021
Cymedica
(zdroj: Slovenský chov december 2020, str. 34-36)