Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Zelenina

Zelenina

Vplyv významnejších chorôb na zníženie úrody a konzumnej kvality rajčiaka jedlého

18-06-2014
Univerzita J. Selyeho, Komárno - katedra biológie; SPU v Nitre - FZKI

Čo je Lagenaria alebo Indická uhorka?

09-05-2014
SPU v Nitre - FZKI

Poľná zelenina vo vybraných aspektoch pre nároky na skladovanie

07-02-2014

Rajčiak jedlý a osivo z vlastnej produkcie

07-10-2013