Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Vinič a víno

Možnosti alternatívnej ochrany viníc využitím základných látok

14-03-2022
NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Phyllocnistis vitegenella v slovenských vinohradoch

10-02-2022
1 NPPC - Výskumný ústav potravinársky; 2 Eco-IPROVIN Slovakia

Biogénne amíny v slovenskom víne

12-01-2022
1 Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska; 2 Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, Oddelenie kvapalinovej chromatografi e

Vírusy v ovocných sadoch a vinohradoch

04-01-2022
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Komisia zverejňuje odhady týkajúce sa produkcie vína v EÚ na roky 2021/22

25-10-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Ekologická poľnohospodárska výroba v ovocných sadoch a vinohradoch v Slovenskej republike

30-09-2021
ÚKSÚP v Bratislave, Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby

Stanovenie ťažkých kovov v bielom a červenom víne

23-08-2021
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Identifikácia a charakterizácia vírusov viniča hroznorodého modernými biomolekulárnymi nástrojmi

14-06-2021
Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava

GRBV - nový virus révy na obzoru

25-05-2021
Mendelova univerzita v Brně

Nová skupiny prírodných produktov v koncepte ochrany a výživy viniča

19-05-2021
Bioka, s.r.o., Šenkvice
(zdroj: Vinič a víno 1/2021, str. 6-7)