Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Štúdia poukazuje na kľúčovú úlohu organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny v EÚ

09-01-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Osivá - osvedčené a nové odrody

05-01-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Komisia podniká kroky na zaručenie dostatočného množstva cenovo dostupných hnojív v EÚ a na celom svete

15-11-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Strata hmoty a kolobeh dusíka v maštaľnom hnoji

02-11-2022
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Znižovanie bilančného prebytku dusíka z pohľadu ochrany podzemných vôd

24-10-2022
1 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava; 2 NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava; Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV PU, Prešov
(zdroj: Naše pole 8/2022, str. 26-28)

Nároky plodín na fosfor

04-10-2022

Problematika ukončovania porastov medziplodín v praxi

12-08-2022
Biopratex s.r.o.

Nároky plodín na dusík

03-08-2022

Ako ušetriť, alebo ako nás okolnosti nútia rozmýšľať – možno aj troška inak

26-07-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta, Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky

Charakteristika nových odrôd ďatelinovín a tráv

21-07-2022
ÚKSÚP – skúšobná stanica Spišské Vlachy