Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Ovocie

Udržení nízké koncentrace etylenu ve velkokapacitní chladírně větráním venkovním vzduchem

09-06-2022
Mendelova univerzita v Brně

Nosatci v sadech

04-05-2022
Zemcheba s.r.o. Chelčice

Deficit vápníku v plodech jablek a z toho plynoucí důsledky

29-04-2022
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Lednice
(zdroj: Sady a vinice 2/2022, str. 34-35)

Unikátny výsadbový materiál pre moderné sady Bibaum

25-01-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vplyv zeleného hnojenia na pôdnu úrodnosť ovocných sadov

11-01-2022
Výzkumný a Šlechtitelský Ústav Ovocnářský Holovousy s.r.o.

Vplyv postrekov na praskanie plodov čerešní

07-01-2022
Výzkumný a Šlechtitelský Ústav Ovocnářský Holovousy s.r.o.

Vírusy v ovocných sadoch a vinohradoch

04-01-2022
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Ekologická poľnohospodárska výroba v ovocných sadoch a vinohradoch v Slovenskej republike

30-09-2021
ÚKSÚP v Bratislave, Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby

Ochrana proti houbovým chorobám meruněk

20-09-2021
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.

Výmery ovocných sadov a predpoklad sebestačnosti produkcie ovocia na Slovensku

26-07-2021
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave