Úvod / Novinky

Novinky

Výzvy pro chovatele prasat v EU

01-02-2024
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Politická dohoda o jasnom označovaní a lepšom zložení medu, ovocných štiav, džemov a mlieka

01-02-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Projekt BeePro: Racionálne využívanie prípravkov na ochranu rastlín a hnojív z hľadiska ich dopadov na včely v ekosystéme

31-01-2024
(zdroj: www.beepro.sk)

Vtáčia chrípka na juhu Slovenska

30-01-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Karanténne choroby v EÚ

30-01-2024
ÚKSÚP OKOR Topoľčany

Karanténne škodlivé organizmy EÚ

29-01-2024
ÚKSÚP OKOR Topoľčany

Zver robí škody, keď je hladná

26-01-2024
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri Viedeň, Brno, Nitra

Strategický dialóg o budúcnosti poľnohospodárstva EÚ

25-01-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Svrček domový a larvy potemníka stajňového od januára v potravinách EÚ

25-01-2024
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Výnimočné trhové opatrenia EÚ zvyšujú odolnosť poľnohospodárskeho sektora v krízových situáciách

24-01-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)