Novinky

Fenomén neznášanlivosti na prítomnosť prírodných látok v rastlinných produktoch

02-03-2023
(zdroj: Naše pole 1/2023, str. 50-52)

Sladidlá, nová environmentálna záťaž

01-03-2023
NPPC - Výskumný ústav potravinársky

Ochrana miestnych potravín a nápojov: 3 500 registrovaných zemepisných označení

28-02-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Aktuálny stav vo vybavení poľnohospodárstva traktormi

28-02-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Čo ovplyvňuje vododržnosť pôd

24-02-2023
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
(zdroj: Naše pole 1/2023, str. 48-49)

Inteligentné technológie: Precízny chov zvierat

22-02-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

FAO zverejňuje svoje prvé globálne hodnotenie pôdneho uhlíka v trávnych porastoch

22-02-2023
(zdroj: www.fao.org)

Aj správne hustenie pneumatík je pre prevádzku dôležité

21-02-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Chitozán – základná látka schválená v roku 2022

20-02-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Ústav agroekológie Michalovce

Ambrózia palinolistá

17-02-2023
Agrofert o. z. Agrochémia