Úvod / Novinky

Novinky

Aktuálne trendy v technike pre hnojenie priemyselnými hnojivami

12-10-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve, 6/2015, str. 14-16)

Význam podmietky sa neznižuje, skôr tu platí opačný trend

05-10-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 7/2015, str. 5-9)

Správne vedenie strojov po poli

29-09-2015
Katedra strojov a výrobných systémov, Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku za rok 2014

24-09-2015
ÚKSÚP Bratislava

Technika pre obsluhu bioplynových staníc – príprava vstupného substrátu

18-09-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Centrum výskumu bioenergie

Pozornost se upírá k polním robotům

17-09-2015
Katedra zemědělských strojů, Katedra fyziky, ČZU v Praze

Zakladanie ovocných sadov

04-09-2015
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre

Európa sa obáva novej bakteriózy na zemiakoch

26-08-2015
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Čakajú chovateľov kôz lepšie časy?

25-08-2015
Slovenský zväz chovateľov

Kvalitná príprava a starostlivosť o pôdu vo vinohrade sa nám vráti

13-08-2015
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre