Úvod / Novinky

Novinky

Múčnatka - jedna z najškodlivejších chorôb viniča hroznorodého nielen v roku 2014 a ochrana proti nej

15-12-2014
Katedra ochrany rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Skladovanie zemiakov a ochorenia zemiakov počas skladovania

04-12-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kombajnový zber slnečnice

27-11-2014
Slovenaská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Roľnícke noviny 41/2014, str. 25-26)

Stanovenie optimálnych dávok dusíka pre kukuricu

25-11-2014
Pioneer Hi-Bred Slovensko
(zdroj: PIONEER HI-BRED)

Prečo potrebujeme bioenergiu?

21-11-2014
Product manager Limagrain Slovensko
(zdroj: Roľnícke noviny 41/2014, str. 16)

Lucernová siláž, jej fermentačná charakteristika

19-11-2014
SPU v Nitre, Katedra výživy zvierat, FAPZ

Zemiaky - ochrana

13-11-2014
Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Je to víno "bretty"?

07-11-2014
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU, Bratislava
(zdroj: Vinič a víno 2/2014)

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 07.11.2014 - 30.11.2014

07-11-2014

Hydrostatické prevody v mobilnej poľnohospodárskej technike (5. časť)

05-11-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra dopravy a manipulácie (TF)