Úvod / Novinky

Novinky

Zhutňovanie pôdy pri prejazdoch techniky

24-03-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Termín povinnej odbornej spôsobilosti sa blíži

24-03-2015
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Ekonomika chovu ošípaných sa medziročne zlepšila, ale na zisk môžu pomýšľať len tí najlepší

18-03-2015
NPPC - VÚŽV Nitra
(zdroj: Slovenský chov, október 2014, str. 30-31)

Konzervácia vlhkého miaganého kukuričného zrna pod drobnohľadom

10-03-2015
NPPC – VÚŽV Nitra

Agrotechnický termín obnovy trávnych porastov

04-03-2015
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – VÚTPHP Banská Bystrica

Ceny jatočných ošípaných ovplyvnil ruský importný zákaz

24-02-2015
(zdroj: Slovenský chov, október 2014, str. 29-30)

Pozáplavový a poúhorový syndróm pod drobnohľadom

20-02-2015
Pioneer Hi-Bred Slovensko

Možnosti využívania minimalizácie v podmienkach Slovenska

17-02-2015
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Prečo sa na Slovensku rozširuje pestovanie sóje

11-02-2015
NPPC Nitra - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Ozdobnica čínska (Miscanthus giganteus): založiť porast z rizómov či in vitro sadeníc?

30-01-2015
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany