Novinky

Spôsoby vedenia alkoholovej fermentácie

05-01-2016
FCHPT STU Bratislava

Technológia výroby tokajských vín

17-12-2015
1Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU Bratislava; 2Tokaj & Co., s.r.o, Malá Tŕňa

Preemergentná ochrana ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.)

16-12-2015
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Plodiny viažuce dusík vhodné pre oblasť ekologického záujmu (greening)

10-12-2015
NPPC – VÚRV Piešťany

Preemergentná aplikácia herbicídov

10-12-2015
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Roľnícke noviny č. 33/2015, str. 11 a15)

Minerálna výživa koní

03-12-2015
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav slnečnice

01-12-2015
Katedra ochrany rastlín, SPU Nitra

Fyziologické škvrnitosti jačmeňa

26-11-2015
Katedra ochrany rastlín, SPU v Nitre

Asanácia chovateľských priestorov – dôležitá súčasť úspešného chovu zvierat

25-11-2015
odborný poradca VVS SK pre hygienu dojenia a ustajnenia
(zdroj: Slovenský chov 4/2015, str. 26 a 5/2015 str. 28 a 30)

Zmeny v označovaní pôvodu mäsa by mohli zvýšiť dopyt po domácich produktoch

20-11-2015
1NPPC – VÚŽV Nitra; 2Únia hydinárov Slovenska
(zdroj: Slovenský chov, máj 2015, str. 20-21)