Novinky

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 05.09.2014 - 11.09.2014

05-09-2014

Užitočné graminicídne ošetrenie repky olejnej (r. 2014)

05-09-2014

Obrábanie pôdy v kontexte klimatickej zmeny

04-09-2014
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby

Moderné trendy zavlažovania u širokozáberových zavlažovačov smerujú k zvyšovaniu efektivity

04-09-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta, Katedra strojov a výrobných systémov

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 28.08.2014 - 04.09.2014

28-08-2014

Preventívne ošetrenie repky olejnej proti bielej hnilobe (r. 2014)

26-08-2014

Rastlinné produkty v prevencii a liečbe ochorení ľudí - byliny

26-08-2014
1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Zabudnuté pseudocereálie, vhodné pre bezlepkovú diétu

25-08-2014
SPU Nitra, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 22.08.2014 - 28.08.2014

25-08-2014

Rastlinné produkty v prevencii a liečbe ochorení ľudí - olejniny-semená

20-08-2014
1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre