Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Invázne buriny, ktorých dovoz do EÚ je zakázaný - 1. časť

09-02-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Nebezpečné a vytrvalé druhy burín - 3. časť

25-01-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Nebezpečné a vytrvalé druhy burín - 2. časť

19-01-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Nebezpečné a vytrvalé druhy burín - 1. časť

10-01-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Citlivost (rezistence) slovenských populací blýskáčků a dřepčíků k insekticidům – srovnání se situací v ČR a v Evropě

07-09-2016
1Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk; 2Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovensko; 3Mendelova univerzita v Brně, Brno; 4Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko; 5OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří, pracoviště Opava

Phoma terrestris – nová hrozba pre kukuricu

19-05-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, katedra ochrany rastlín

PSA - bakteriální choroba aktinídie (rakovinné odumírání kiwi)

09-05-2016
Mendelova univerzita v Brně

Invázne dreviny - Javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides)

02-05-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Invázne dreviny - Kustovnica cudzia (Lycium barbarum)

29-04-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Invázne dreviny - Beztvarec krovitý (Amorpha fruticosa)

25-04-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany