Novinky

Prilákajte na poľnohospodárske polia divé včely

27-07-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, University of Würzburg)

Slovenskí spotrebitelia dôverujú najviac domácim potravinám

26-07-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Upozornenie pre žiadateľov o aktualizácii LPIS, premietnutie zmien v GSAA a vplyv na výmery nahlásené v jednotnej žiadosti na rok 2017

25-07-2017
(zdroj: www.apa.sk)

Harmonogram výziev PRV - jún 2017

25-07-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Perspektívny sortiment čerešní a višní vhodný do sadov

18-07-2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Technologické systémy pestovania poľných plodín (1. časť)

18-07-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Intenzivní výkrm skotu - boxové ustájení - 3. část

13-07-2017
1Praha Uhříněves; 2VÚŽV, v.v.i., Praha Uhříněves, oddělení technologie a techniky chovu HZ

Vplyv striedania plodín na úrodu zrna a aktuálnu zaburinenosť pšenice letnej formy ozimnej

12-07-2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Podpora chovateľov dojníc a prasníc

10-07-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Hodnota mlieka je v jeho čerstvosti

07-07-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)