Novinky

Osivo a technológia pre výsev kapusty repkovej pravej

11-10-2017
NPPC – VÚRV Piešťany

Aplikace minerálních hnojiv ve vinicích pomocí vhodné techniky

09-10-2017
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky, Lednice

Zmeny v podmienkach oprávnenosti na platbu za greening – oblasti ekologického záujmu od roku 2018

09-10-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Odbytové ťažkosti poľnohospodárov

06-10-2017
NPPC - VÚEPP

Predpoklad masívneho zvýšenia používania antimikrobiálnych látok u zvierat do roku 2030

02-10-2017
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, University of Cambridge)

Štvorkolesový pohon traktorov

27-09-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Obhospodarovanie trávnych porastov - produkčný a krajinotvorný prvok

25-09-2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – VÚTPHP Banská Bystrica

Oznámenie pre žiadateľov vo veci riešenia nezrovnalostí na jednotnej žiadosti na rok 2017

22-09-2017
(zdroj: www.apa.sk)

Zlepšenie ochrany zvierat - jasné pravidlá na používanie veterinárnych prípravkov a pomôcok

22-09-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Enzymatický profil ošípaných vo vzťahu k veku, gravidite a laktácii

21-09-2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice