Novinky

Probiotické aditíva ako modulátory črevnej mikroflóry prasiat

26-03-2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 23.03.2018 - 30.03.2018

23-03-2018

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2018

22-03-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Štart kampane GSAA 2018

21-03-2018
(zdroj: www.vupop.sk)

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2018

21-03-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Základné technické parametre traktorov

21-03-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Globálny konflikt: poľnohospodárska výroba vs. biodiverzita

19-03-2018
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, Helmholtz Centre For Environmental Research)

Zakladanie porastov jačmeňa siateho jarného a pšenice letnej formy jarnej pri rôznom obrábaní pôdy

15-03-2018
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Zoznam krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v r. 2018

14-03-2018
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 6/2018)

Sprievodca finančnou kontrolou na mieste a návštevou na mieste v oblasti projektových opatrení PRV 2014 - 2020

13-03-2018
(zdroj: www.apa.sk)