Novinky

Vývoj hydrostimulačného morenia na Slovensku

12-04-2018
PeWaS s.r.o.
(zdroj: Naše pole 3/2018 str. 44-45)

Príručka pre žiadateľa o priame podpory na rok 2018

09-04-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Ekonomická, produkčná a sociálna situácia v poľnohospodárskych subjektoch

05-04-2018
NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
(zdroj: Roľnícke noviny 7/2018, str. 10-11)

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2018

28-03-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Nové Usmernenia MPRV SR, ktorými sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami priamych platieb

27-03-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Novelizované nariadenia č. 342/2014 Z. z., č. 36/2015 Z. z. a č. 75/2015 Z. z., ktoré nadobudli účinnosť 15.03.2018

27-03-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Probiotické aditíva ako modulátory črevnej mikroflóry prasiat

26-03-2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 23.03.2018 - 30.03.2018

23-03-2018

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2018

22-03-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Štart kampane GSAA 2018

21-03-2018
(zdroj: www.vupop.sk)